Dokumenty SVJ

  
Title Download
2016-04-12 aktuální stanovy SVJ docx
  1 files      16 downloads
Download
2016_04_12 Shromáždění SVJ 2015 zápis.pdf
  1 files      14 downloads
Download
2016_04_12 Provozní řád Rolletic
  1 files      15 downloads
Download
2016_04_12 Provozní řád posilovny SVJ
  1 files      14 downloads
Download
2016_04_12 Modernizace STA
  1 files      13 downloads
Download
2016_04_12 Důležitá čísla
  1 files      16 downloads
Download
2016_04_12 Oznámení o provozu kamerového systému.pdf
  1 files      13 downloads
Download
2016-04-10 Plná moc pro hlasování na shromáždění
  1 files      15 downloads
Download
2015-05-27 aktuální stanovy SVJ
  1 files      14 downloads
Download
2015-05-27 notářský zápis [NZ 87/2015] rozhodnutí
  1 files      12 downloads
Download
2014-03-17 účetní závěrka [2014]
  1 files      15 downloads
Download
2014-04-17 účetní závěrka [2013] výkaz zisku
  1 files      14 downloads
Download
2014-04-17 účetní závěrka [2013] rozvaha
  1 files      14 downloads
Download
2014-04-17 účetní závěrka [2013] příloha
  1 files      14 downloads
Download
2013-10-30 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze výboru
  1 files      13 downloads
Download
2013-10-30 notářský zápis Nz 394/2013-stanovy
  1 files      13 downloads
Download
Občanský zákoník 2012
  1 files      2 downloads
Download